Kompresory tłokowe, doprężacze i kompresory wysokociśnieniowe Blitz